Доставка на сериите на новия M 47-5 започват през септември, както е планирано, след първото…