Сервиз


„Хидромотор“ ООД има много добре изграден и отлично оборудван сервиз за диагностика и ремонт на предлаганите машини.
Сервизните инженери и монтьори са отлично подготвени и преминават ежегодно курсове в Германия за новите тенденции и технологии и тяхното обезпечаване. Завършен успешно курс се удостоверява със сертификат с право на диагностика и ремонт.
Поддържаме складови наличности от износващи се части и консумативи, като се отчита динамиката на строителния сектор в цялата страна.
При спешна необходимост, в рамките на 24 часа, доставяме липсващи резервни части на склад.
Разполагаме и със сервизни автомобили с необходимото оборудване, които позволяват осъществяване на спешни ремонти на място.

Телефон за сервизни услуги 24/7:

  • 0878 553 273
  • 0889 366 664

Обадете се за специализирана поддръжка сега!